GEOASPEKT s.r.o.

Sídlo firmy (korešpondenčná adresa):

Znievska 28
851 06  Bratislava

Kancelária (prevádzka firmy):

Černyševského 39
851 01 Bratislava

IČO: 36 666 726
IČ DPH: SK 202 223 2971

Predmet činnosti spoločnosti:    

Spoločnosť bola založená dňa 11.8.2006.  Hlavným predmetom činnosti spoločnosti sú geodetické a kartografické práce a služby.

Firma je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:Sro, vložka č.41998/B.

Štatutárny zástupca:
  • Ing. Jaroslav Šifra, konateľ spoločnosti
  • Ing. Alfréd Stadlmann, konateľ spoločnosti
  • Ing. Alena Šifrová, konateľ spoločnosti