Referencie


METRO Investing s.r.o., Bratislava:

 • Most Apollo, Bratislava - výkon činnosti geodeta investora, dlhodobé sledovanie mosta, servis v oblasti katastra nehnuteľností
 • výstavba rýchlostnej cesty R2 Figa – obchvat, výkon geodeta stavebného a technického dozoru

PIO Keramoprojekt  a.s., Trenčín:

 • stavba - POLYFUNKČNÝ KOMPLEX „VIEDENSKÁ BRÁNA  Bratislava“
 • kompletné geodetické práce pre projekt stavby
 • výkon geodeta stavebného a technického dozoru, kontrolné merania počas výstavby
 • servis v oblasti katastra nehnuteľností

Nafta a.s., Gbely:

 • zameranie skutočného stavu objektov a zariadení v rámci vyhotovenia geometrické plánov na usporiadanie vlastníckych vzťahov
 • servis v oblasti katastra nehnuteľností

NEP Senec Gardens s.r.o., Bojnice:

 • stavba - "SENEC GARDENS, POLYFUNKČNÁ ZÓNA , JUH"
 • kompletné geodetické práce pre projekt stavby
 • servis v oblasti katastra nehnuteľností
 • kontrolné merania počas výstavby

STABIL a.s., Žilina:

 • stavba . “Logistické centrum Goodman, Senec”
 • komplexné geodetické a kartografické práce súvisiace s realizáciou stavby

Aquastav a.s., Bratislava:

 • technická infraštruktúra - Priemyselný park Sereď, vodovodné potrubie DN160
 • Holíč - predĺženie zásobného potrubia DN400
 • odkanalizovanie mestských častí Čáčov a Kunov v Senici
 • rozšírenie Prístavnej ulice na štvorpuhovú komunikáciu - vodovod DN 300
 • vákuová kanalizácia m.č. Bratislava - Vajnory, II.etapa - 1.časť ul. Zbrody, Uhliská, Šuty
 • stavby - "Polyfunkčný objekt Staré Grunty "-  odkanalizovanie, vodovod

Mestký úrad Stupava:

 • polohopisné a výškopisné zameranie a zobrazenie vybraných pohľadov na Hlavnej ulici v Stupave

ABCapital a.s.:

 • výstavba komunikácii a inžinierskych sietí STUPAVA ZÁPAD

PRODOMSTAV s.r.o.:

 • predrealizačné zameranie lokalita Zálesie, Veľký Grob
 • výstavba komunikácii a inžinierskych sietí lokalita Réca

Slovto s.r.o.:

 • výstavba komunikácii a inžinierskych sietí ,radových rodinných  domov Nová Rovinka
 • geometrické plány na zápis stavieb do KN

ORAG - Golfinvest a.s.:

 • kompletné geodetické práce pre projekt a realizáciu stavby
 • geometrické plány na rozdelenie pozemkov k výstavbe
 • servis v oblasti katastra nehnuteľností